Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Vantaalla 22.2.2017

Rekisterinpitäjä:

Fashion Centerin vuokralaisyhdistys ry (myöhemmin Fashion Center)

Härkähaankuja 14, 01730 Vantaa

y-tunnus: 2803818-2

info@fashioncenter.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa:

Tony Lassooy

Härkähaankuja 14, 01730 Vantaa

tony.lassooy@fashioncenter.fi

Rekisterin nimi:

Fashion Center Finlandin asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Ylläpitää Fashion Centerin asiakas- ja

yhteistyökumppanirekisteriä yleistä viestintää, markkinointia ja

myyntiä sekä uutiskirjeen lähetystä varten.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan nimitieto, yritys (jos tiedossa) ja sähköpostiosoite. Uutiskirjeen tilaajilta eritellään nimitieto, jos voidaan.

Tietojen säännönmukaiset lähteet:

Uutiskirjeen tilaus www.fashioncenter.fi -sivustolla, Fashion

Centerin vuokralaisten rekisteriin ilmoittamat asiakkaat,

Fashion Centerin kontaktoimat asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään Fashion Centerin markkinointi- ja viestintätarkoitukseen. Niitä luovutetaan sellaisille kolmansille osapuolille, joille Fashion Center on ulkoistanut markkinointi- ja viestintätoimen hoidon. Nämä tahot saavat käyttää tietoja vain Fashion Centerin markkinointiin ja viestintään liittyvissä tilanteissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille heidän suoramarkkinointitarkoitukseensa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteristä ei ole olemassa paperista versiota. Sitä säilytetään uutiskirjeen palvelimella ja lisäksi Excel-tiedostoina Fashion Centerin omalla palvelimella sekä yhteyshenkilön tietokoneella. Tietoihin pääsevät käsiksi vain Fashion Centerin erikseen valtuuttamat henkilöt